Brusselsesteenweg 123, 1730 Asse-Walfergem

+32 2 452 75 89

Vervallen geneesmiddelen

Nieuws

Wat moet ik doen met de volledig lege blisterverpakkingen, potjes en flesjes?

Volledig lege plastic of aluminium blisterverpakkingen en glazen of plastic potjes en flesjes moeten worden gesorteerd overeenkomstig de van kracht zijnde regels voor dit soort afval. Lege blisterverpakkingen worden weggeworpen in de vuilniszak voor niet-gesorteerd huishoudelijk afval. Plastic recipiënten worden in de blauwe zakken gegooid indien u in Brussel of in sommige Waalse provincies woont, of worden naar de inzamelcentra voor chemisch afval gebracht indien u in Vlaanderen of in sommige Waalse provincies woont. De glazen potjes en flessen ontdaan van hun dop, worden weggeworpen in de glascontainers die in elke gemeente worden ter beschikking gesteld.

Hoe ziet u of een geneesmiddel is vervallen?

Elk geneesmiddelendoosje moet verplicht een lotnummer (Lot:…) en een vervaldatum (EXP:…) bevatten dat duidelijk wordt vermeld op één van de kanten van het doosje. Indien u niet meer over het doosje beschikt, dan kan de datum ook op de blisterverpakking, de dop van het flesje of de pot zijn vermeld. Voor tubes kan deze datum zelfs vermeld zijn op het vlakke stuk van de tube. Indien u deze informatie niet terugvindt of indien deze onleesbaar is, vraag dan raad aan uw apotheker.

Waarom mag u uw flessen siroop niet ledigen in de gootsteen of het toilet en ze nadien bij de glazen of plastic flessen sorteren, zoals u dat gewoonlijk doet?

Omdat u op die manier de vervuilingslast van de afvalwateren verhoogt die een schadelijk effect op het milieu kunnen hebben. Vloeibare geneesmiddelen zijn afvalstoffen die niet in de riolering of de recuperatieleidingen van de afvalwateren mogen terechtkomen. Flesjes en recipiënten waarin nog vloeibare geneesmiddelen aanwezig zijn, moeten naar de apotheker worden teruggebracht.

Aangezien ik de bijsluiter uit het doosje moet halen, moet ik ook de tabletten of capsules van mijn ongebruikte geneesmiddelen uit hun blisterverpakking of potje halen?

Neen, net zoals u flesjes of tubes niet van hun inhoud moet ontdoen, moet u de tabletten en capsules in hun blisterverpakking of pot naar de apotheker terugbrengen. Zo blijven de producten identificeerbaar en zonder gevaar voor personen die ze na de inzameling in handen zouden krijgen.

Moet ik mijn vervallen of ongebruikte geneesmiddelen terugbrengen bij de apotheker waar ik ze heb gekocht?

Neen, want alle apothekers werken mee aan de selectieve inzameling van vervallen of ongebruikte geneesmiddelen. Ze zijn dus allemaal verplicht de vervallen geneesmiddelen die u hen overmaakt te aanvaarden voor zover u de sorteerinstructies hebt opgevolgd, zelfs indien u ze niet bij hen heeft aangekocht. Voor meer informatie over de manier waarop u uw geneesmiddelen moet sorteren vooraleer u ze naar de apotheek terugbrengt, raadpleegt u best de sorteerwijzer voor vervallen en ongebruikte geneesmiddelen.

Ik heb een vervallen ongebruikt geneesmiddel in een spuit met een naald. Mag ik dat ook naar mijn apotheker brengen?

Indien de spuit voorgevuld is, met de naald eraan vast in een blisterverpakking, dan kan u deze in haar blisterverpakking naar uw apotheker terugbrengen, net zoals voor andere vervallen geneesmiddelen.
Indien de spuit zich afzonderlijk met de in te spuiten producten aanbiedt, dan hoeft u enkel de injecteerbare geneesmiddelen in hun oorspronkelijk recipiënt terug te brengen. Indien de spuit van de naald kan worden gescheiden of gescheiden is, dan kan u deze wegwerpen in uw vuilnisbak voor huishoudelijk afval. De naald moet in een naaldencontainer worden ondergebracht.

Wat doe ik met gebruikte spuiten en naalden?

Indien de inspuiting gebeurt door een verpleegkundige of een arts, is het aan hen om het gebruikte injectiemateriaal mee te nemen.
Indien u zelf uw inspuitingen doet, moet u de naald in een kleine daartoe voorziene naaldencontainer stoppen. U kan deze naaldencontainers bij uw apotheker kopen. Wanneer de container vol is, moet u deze naar de inzamelcentra voor chemisch afval brengen. De spuit kan worden weggegooid met het gewone huishoudelijk afval.

Mijn huisdier is genezen, ik heb nog vervallen en ongebruikte diergeneeskundige geneesmiddelen die ik in de apotheek heb gekocht. Wat doe ik ermee?

Het zijn geneesmiddelen zoals de geneesmiddelen voor menselijk gebruik, u kan dus op dezelfde manier tewerkgaan en ze terugbrengen bij uw apotheker. De fabrikanten van deze geneesmiddelen nemen ook deel aan de financiering van de inzameling van de vervallen geneesmiddelen in de apotheek.

Wat doe ik wanneer mijn apotheker weigert mijn vervallen geneesmiddelen in te zamelen?

Zorg er eerst en vooral voor dat de geneesmiddelen die u hem wil overmaken, wel degelijk conform de informatie zijn die werd opgenomen in de praktische sorteerwijzer. De apotheker kan u ook adviseren. Indien uw apotheker zijn inzamelverplichting in het kader van uw vervallen en ongebruikte geneesmiddelen niet vervult, kan u klacht indienen bij het milieuagentschap van het gewest waarin u woont. Dit agentschap zal in overleg met zijn partners uit de farmaceutische sector, voor een opvolging zorgen.