Brusselsesteenweg 123, 1730 Asse-Walfergem

+32 2 452 75 89

Uw Farmaceutisch Dossier: een noodzaak!

Telkens als uw apotheker u een geneesmiddel aflevert, waakt hij over uw veiligheid. Hij gaat na of alle geneesmiddelen die u gebruikt wel met elkaar verenigbaar zijn. Sommige geneesmiddelen werken immers niet goed samen en kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Om u een goede medicatiebewaking te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat uw apotheker registreert welke geneesmiddelen u gebruikt. Gegevens die voor u van belang zijn, kunnen in uw Farmaceutisch Dossier opgeslagen worden.

Uw apotheker gebruikt dit Farmaceutisch Dossier enkel om na te kijken of een geneesmiddel geschikt is voor u, om bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen te voorkomen.

Uw Farmaceutisch Dossier: een verplichting!

Wanneer u met een doktersvoorschrift bij uw apotheker langsgaat, is de apotheker wettelijk verplicht om de gegevens van dit voorschrift op te slaan in uw Farmaceutisch Dossier. Naast uw identiteit en die van de arts worden ook de namen van de voorgeschreven geneesmiddelen, de dosering en de datum van aflevering geregistreerd.

Uw apotheker mag daarnaast (niet verplicht) nog bijkomende gegevens registreren in het belang van uw gezondheid. Door aanvullende gegevens in verband met eventuele allergieën, intoleranties en/of chronische aandoeningen aan uw dossier toe te voegen, voorkomt uw apotheker dat hij u geneesmiddelen aflevert die niet geschikt zijn voor u. Bepaalde geneesmiddelen bevatten bijvoorbeeld bepaalde suikers die niet geschikt zijn voor diabetespatiënten.

Uw Farmaceutisch Dossier: uw rechten!

 • U kunt bij uw apotheker steeds uw Farmaceutisch Dossier inkijken en indien u dit nodig vindt, kan u hem een afschrift vragen.
 • Mocht u om één of andere reden verkiezen dat uw apotheker géén bijkomende gegevens in uw dossier bijhoudt, kan u hem dit laten weten. U krijgt dan een formulier dat u moet invullen en ondertekenen om uw weigering te bevestigen.
 • In het belang van uw gezondheid, en om ervoor te zorgen dat uw apotheker u de best mogelijke farmaceutische zorg kan verlenen, raden we u aan deze bijkomende gegevens zo volledig en correct mogelijk over te maken.

Meer informatie over het Farmaceutisch Dossier kan u vinden op www.apotheek.be rubriek Folders.

Bijkomende gegevens voor meer veiligheid.

Hoe beter uw Farmaceutisch Dossier gestoffeerd is, hoe minder risico’s u loopt op problemen die met uw medicatie te maken hebben. In het belang van uw gezondheid kan uw apotheker daarom ook volgende bijkomende gegevens bewaren:

 • Geneesmiddelen zonder voorschrift en andere gezondheidsproducten.
  Het kan immers zijn dat ze niet goed samen gaan met uw andere geneesmiddelen. Sommige pijnstillers kunnen bijvoorbeeld de werking van bloeddrukverlagers verminderen. Door al uw geneesmiddelen in uw dossier op te nemen kan uw apotheker mogelijke problemen voorkomen en u beter adviseren.
 • Uw contactgegevens (adres, telefoonnummer of e-mail) maken het mogelijk om u te contacteren wanneer dit nodig is.
 • Wanneer de patiënt zelf niet gecontacteerd kan worden (bv. baby of een demente ouder), wordt best de naam en telefoonnummer van een contactpersoon opgenomen.
 • Allergieën.
  Als u allergisch bent aan bepaalde antibiotica of andere geneesmiddelen kan de apotheker nakijken welke producten voor u geschikt zijn.
 • Gezondheidstoestand of gekende ziektes.
  In het belang van uw gezondheid, registreert uw apotheker uitsluitend de informatie die uzelf verstrekt, in uw dossier om een optimale begeleiding te kunnen waarborgen.
  Het is belangrijk te weten of u lijdt aan:

  • astma
  • maagklachten
  • hoge bloeddruk
  • depressie
  • diabetes
  • epilepsie
  • open of gesloten-hoekglaucoom
  • hypertensie
  • prostaathypertrofie
  • leverinsufficiëntie
  • nierinsufficiëntie
  • G6PD-deficiëntie
  • Ziekte van Parkinson
  • fotodermatose
  • fenylketonurie

  Vermeld ook

  • of u contactlenzen draagt
  • zwanger bent
  • borstvoeding geeft

 Zijn mijn gegevens veilig bij mijn apotheker?

 • U hoeft zicht hierover geen zorgen te maken. De gegevens van uw Farmaceutisch Dossier worden op een volledig beveiligde manier bijgehouden. Uw apotheker en zijn medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
 • Bijkomende informatie ivm uw gezondheid kunnen niet opgevraagd worden bij uw arts, het is uitsluitend informatie die uzelf verstrekt.
 • Indien u naar verscheidene apotheken gaat zullen er verscheidene Farmaceutische Dossiers op uw naam worden geopend omdat de apothekers wettelijk verplicht zijn om minstens de gegevens bij te houden die verband houden met de aflevering van geneesmiddelen op voorschrift.
  Om er zeker van te zijn dat u geen problemen krijgt wanneer u geneesmiddelen neemt, doet u er in ieder geval beter aan om u tot één vaste apotheek te beperken.
 • Koopt u geneesmiddelen bij een apotheek van wacht, aarzel dan niet om dit naderhand aan uw vaste apotheker te melden.
 • Wanneer u verhuist is het niet mogelijk om een Farmaceutisch Dossier via elektronische weg door te mailen. U kunt uw apotheker vragen om een exemplaar van uw dossier af te drukken zodat u het aan uw nieuwe apotheker kunt overhandigen.