Uw farmaceutisch dossier

Uw Farmaceutisch Dossier: een noodzaak!

Telkens als uw apotheker u een geneesmiddel aflevert, waakt hij over uw veiligheid. Hij gaat na of alle geneesmiddelen die u gebruikt wel met elkaar verenigbaar zijn. Sommige geneesmiddelen werken immers niet goed samen en kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Om u een goede medicatiebewaking te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat uw apotheker registreert welke geneesmiddelen u gebruikt. Gegevens die voor u van belang zijn, kunnen in uw Farmaceutisch Dossier opgeslagen worden.

Uw apotheker gebruikt dit Farmaceutisch Dossier enkel om na te kijken of een geneesmiddel geschikt is voor u, om bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen te voorkomen.

Uw Farmaceutisch Dossier: een verplichting!

Wanneer u met een doktersvoorschrift bij uw apotheker langsgaat, is de apotheker wettelijk verplicht om de gegevens van dit voorschrift op te slaan in uw Farmaceutisch Dossier. Naast uw identiteit en die van de arts worden ook de namen van de voorgeschreven geneesmiddelen, de dosering en de datum van aflevering geregistreerd.

Uw apotheker mag daarnaast (niet verplicht) nog bijkomende gegevens registreren in het belang van uw gezondheid. Door aanvullende gegevens in verband met eventuele allergieën, intoleranties en/of chronische aandoeningen aan uw dossier toe te voegen, voorkomt uw apotheker dat hij u geneesmiddelen aflevert die niet geschikt zijn voor u. Bepaalde geneesmiddelen bevatten bijvoorbeeld bepaalde suikers die niet geschikt zijn voor diabetespatiënten.

Uw Farmaceutisch Dossier: uw rechten!

Meer informatie over het Farmaceutisch Dossier kan u vinden op www.apotheek.be rubriek Folders.

Bijkomende gegevens voor meer veiligheid.

Hoe beter uw Farmaceutisch Dossier gestoffeerd is, hoe minder risico's u loopt op problemen die met uw medicatie te maken hebben. In het belang van uw gezondheid kan uw apotheker daarom ook volgende bijkomende gegevens bewaren:

 Zijn mijn gegevens veilig bij mijn apotheker?